Reglementen & Statuten

NKV hanteert wettelijk verplichte statuten, die door de notaris zijn vastgelegd.

Daarnaast is er een huishoudelijk reglement en een aantal beleidsstukken, die hieronder kunnen worden opgevraagd.

Deze documenten zijn als PDF-bestand op te halen. Om die bestanden te kunnen lezen is Acrobat-Reader nodig, dat je gratis kunt downloaden.

Statuten
De statuten zijn vastgesteld door een notaris en geeft de wettelijke status van de vereniging weer.

De belangrijkste punten hierin zijn:
- hoe kun je lid worden van NKV
- op welke manier worden beslissingen genomen
- hoe komen bestuursverkiezingen tot stand etc.

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement van de vereniging geeft in hoofdlijnen weer hoe de structuur van de vereniging is opgebouwd en welke rechten en plichten leden hebben.

Statuten downloaden

Reglement downloaden

 

Downloads: