Contributie en lidmaatschap.

Binnen de korfbalsport bestaan verschillende leeftijdscategorieën. Op basis van je leeftijd word je ingedeeld in een categorie en in een team.

De contributie die je voor je lidmaatschap betaalt is dan ook afhankelijk van je leeftijd. 
In onderstaande tabel kun je zien wat je aan contributie bent verschuldigd. We gaan daarbij uit van je leeftijd per 1 oktober van het lopende verenigingsjaar. Contributie ben je altijd verschuldigd voor een heel verenigingsjaar. Tussentijds opzeggen leidt niet tot een restitutie van contributie.

Leeftijdcategorie

Maa,ndbedrag

Senioren (vanaf 19 jaar)

Euro 28,30

Midweek (vanaf 19 jaar)

Euro 22,60

Junioren (15 - 18 jaar)

Euro 22,60

Aspiranten (12-15 jaar)

Euro 17,60

Pupillen (7-11 jaar)

Euro 16,00

KangoeroeKlup (4-6 jaar)  

Euro   8,00

Recreanten

Euro 14,15

Ondersteunend

Euro   6,90

Midweekleden spelen wedstrijden op dinsdagen, maar alleen tijdens de veldcompetitie. In de zaalcompetitie zijn ze trainend lid. Aangezien je als midweeklid wel een spelerskaart hebt (die geldt voor een heel seizoen) kun je tijdens de zaalcompetitie wel invallen in één van de overige seniorenteams.Tevens worden degene die niet spelen tijdens de veldcompetitie, maar wel tijdens de zaalcompetitie ingedeeld onder de midweekcategorie.

Indien je tijdens de zaalcompetitie vast wordt ingedeeld in een team ben je contributie verschuldigd als seniorenlid.

Indien je alleen deelneemt aan trainingen betaal je maar 50% van de contributie van je leeftijdscategorie.

Daarnaast kun je ook ondersteunend lid worden als je NKV wilt ondersteunen. Je doet dan niet mee aan de sportactiviteiten, maar kunt wel deelnemen aan alle overige nevenactiviteiten. 

Bijzondere leden zijn mensen die een functie bij de vereniging hebben zonder dat ze actief lid zijn. Zij zijn dan ook geen contributie verschuldigd.
Ook van bijzondere en ondersteunende leden worden de gegevens in de ledenadministratie opgenomen.

Betalingen
NKV vraagt je om een machtiging te geven voor de automatische afschrijving van je contributie van je bank- of girorekening. De contributie wordt dan 1 maal per kwartaal (3 maanden) automatisch van je rekening afgeschreven. Contibutieincasso geschiedt per kwartaal achteraf volgens bijgaand schema:

1e kwartaal (juli t/m september) : incasso in september

2e kwartaal (oktober t/m december): incasso in december

3e kwartaal (januari t/m maart) : incasso in maart

4e kwartaal (april t/m juni): incasso in juni

Een machtigingsformulier ontvang je bij aanvang van je lidmaatschap thuis, samen met de bevestiging dat je lid geworden bent van NKV.

Betalingen aan NKV doe je altijd per bank op het volgende rekeningnummer:

Rabobank Dommelstreek:  NL91RABO0137490291 ten name van NKV, Nuenen

Voor meer informatie over de contributie of betalingen kun je terecht bij de penningmeester van de vereniging

Opzeggen of aanpassen van je lidmaatschap?

Opzeggen, beeindigen of aanpassen van je lidmaatschap doe je via de ledenadministratie. Deze kun je bereiken via deze link.

Wil je weten wanneer je precies op moet zeggen, kijk dan in het reglement wat je kunt vinden via deze link.