Teams bij NKV

Bij NKV kennen we teamsport van de jongste tot en met de oudste leden. Daarbij onderscheiden we twee varianten van teamsport te weten "wedstrijdkorfbal" en "breedtekorfbal". Bij wedstrijdkorfbal is er meer aandacht voor de prestatie en komt gezelligheid op een goede tweede plaats. Bij breedtekorfbal is het sociale aspect belangrijker en komt prestatie op een goede tweede plaats.

De jongste leden (Kangoeroeklup) leren spelenderwijs kennismaken met de mooie facetten van de korfbalsport, terwijl het bij de recreanten gaat om het in beweging blijven en de sociale contacten rondom de training een grote rol spelen.

Teams overzicht