Nieuwe teamindelingen 2020-2021

Inmiddels zijn we een aantal weken met elkaar aan het trainen rekening houdend met alle richtlijnen aangaande Corona. Een compliment aan alle kinderen en ouders die zich prima houden aan deze richtlijnen. En een diepe buiging voor de vrijwilligers van NKV die het voor ons mogelijk maken dat we op een veilige manier kunnen sporten. We hebben inmiddels ook al een paar vriendjes en vriendinnetjes mogen ontvangen.

Achter de schermen zijn we echter al bezig met ons te richten op volgend seizoen. We gaan er vanuit dat we vanaf 1 september weer wedstrijden mogen gaan spelen. Teams worden al weer ingeschreven voor de competitie 2020/2021. Op dit moment zijn de voortekenen goed voor 1 september en worden de regels tot de 18 jaar grens al versoepeld, zodat we vanaf nu ook voor de groep vanaf 12 t/m 18 jaar de 1,5 meter regel niet meer strikt hoeven aan te houden. 

De komende weken zullen er nog diverse veranderingen gaan plaatsvinden, o.a. mbt trainingen en gebruik clubgebouw. Daar zullen we op dat moment dan ook weer de juiste invulling aan proberen te geven. Daarnaast zal ook de komende periode de kunstgrasmat worden vervangen. We mogen dan even niet op het terrein. Maar, daarna kunnen wij gebruik maken van een aantal super mooie velden! Ook al is het dan in de vakantieperiode, we zijn aan het kijken of we iets kunnen organiseren voor de diverse leeftijdscategorieën. Uitgangspunt is dat er in ieder geval op de donderdagavond activiteiten zijn.

Zonder teams geen wedstrijden. Helaas is het door alle maatregelen op dit moment (nog) niet mogelijk om de teamindelingen voor komend jaar weer via een infoavond te communiceren, waarbij een toelichting gegeven kan worden voor de gemaakte keuzen en/of vragen meteen kunnen worden beantwoord.

We kiezen er daarom voor om de teamindeling op deze manier via de site te delen met jullie.

De teamindelingen zijn altijd weer even spannend, zeker op het moment dat je naar een andere leeftijdscategorie gaat met mogelijk weer een nieuwe trainer. Soms is het gewoon fijn om zoveel mogelijk met je team bij elkaar te blijven, soms wil je juist liever bij andere vriendjes/vriendinnetjes gaan spelen. Soms wil je in een team komen waar leren nog belangrijk is, soms wil je juist tegen zo sterk mogelijke tegenstanders kunnen spelen. En dan hebben we ook nog rekening te houden met je leeftijd, want elk team is gebonden aan een leeftijdsklasse.... en dat we in elk team voldoende spelers (of zelfs voldoende jongens en voldoende meisjes) hebben. Dit is ook voor de KTC een hele puzzel en hebben we hier goed en lang over nagedacht.

Op een later moment, als het weer is toegestaan, willen we bovenstaande graag alsnog in een infoavond toelichten, indien daar dan nog behoefte aan is. We realiseren ons dat het in deze Corona-tijd lastig communiceren is. Wij doen ons best om met alle wensen rekening te houden. Dat is normaal al lastig, maar nu helemaal. Wij hopen dat iedereen komend jaar met veel plezier zal komen. Heb je vragen over de indeling of zijn er andere zaken waar je mee rondloopt, schroom dan niet om ons te mailen of te bellen. 

Als laatste: Bovenstaande besluiten zijn genomen met de kennis en de richtlijnen van nu. We weten inmiddels ook dat deze volgende week weer anders kunnen zijn. Mocht het zo zijn dat we daardoor een aantal besluiten moeten herzien of bijstellen, dan zullen we daar zo snel als mogelijk over communiceren.

Je kunt de indelingen vinden op deze pagina: Team Indelingen 2020-2021 Om deze te kunnen zien, moet je wel eerst inloggen op de website (bovenaan de pagina).

Sportieve groet,

Namens de KTC, John, Mark, Anne-Marie en Christian

ktc@nkvkorfbal.nl

 

Teams overzicht