Opstarten trainingen

Beste NKV-ers,

Zoals eerder aangekondigd gaan we weer starten met de trainingen. Op donderdagavond 30 april is de eerste trainingsavond en daarna gaan we door op de dinsdag- en donderdagavonden. 

Om te kunnen trainen hebben we een gedragscode opgesteld, gebaseerd op de regelgeving van de Regering, het RIVM en de Gemeente Nuenen dit alles in aansluiting op de inhoud van de NKV Statuten en Huishoudelijk Reglementen en adviezen van het KNKV. Volg deze op, zo verminderen we het besmettingsgevaar! Vooral de eerste paar trainingsavonden zal het even wat wennen zijn. Hieronder een beknopte omschrijving van de richtlijnen en daarna een uitgebreidere tekst met toelichting. (Let op, aangepaste trainingstijden)

 

We hebben de onderstaande gedragscodes opgesteld:

 1. Voel je je niet fit, blijf dan huis!
 2. Uitsluitend toegang tijdens de trainingstijd, dus niet rondhangen!
 3. Uitsluitend toegang voor het deelnemen aan trainingen
 4. Geen toegang op het NKV terrein voor ouders of toeschouwers, op de parkeerplaats is een zgn "Kiss&Ride" zone ingericht
 5. Op het terrein is bewegwijzering aangebracht, die moet je volgen
 6. Het clubhuis, kleedkamers en de toiletten blijven gesloten
 7. Geen toegang boven de 18 met uitzondering van trainers en NKV-ers met schriftelijke toestemming vooraf van het bestuur
 8. In het materiaalhok mag alleen de trainer komen
 9. Blijf op 1,5 meter afstand van de trainer
 10. Boven de 12, blijf ook tijdens de training op 1,5 meter afstand van elkaar
 11. De verbanddoos & AED staan in het materiaalhok
 12. Op het veld is een “Veldwachter” die toezicht houdt en verantwoordelijk is
 13. Neem zelf drinkwater mee, want de kantine en kleedkamers zijn gesloten

 

Trainingstijden

De eerste training start donderdag 30 april. Daarna gewoon op elke dinsdag- en donderdagavond. Op Bevrijdingsdag 5 mei en donderdag 21 mei met hemelvaart, trainen we gewoon door.

We zullen de trainingstijden een beetje aanpassen zodat we niet met heel veel mensen door de poort moeten om te komen en om het veld weer te verlaten.

 

Team Veld Poort open Tijdstip training
F 2 18:20 18:30 - 19:30 (alleen donderdag)
E 1 18:20 18:30 - 19:30
D 3 18:35 18:45 - 19:45
C 2 19:35 19:45 - 20:45
A/B 3 19:50 20:00 - 21:00

 

Wat houden de maatregelen concreet in en hoe gaan we die uitvoeren.

Wanneer wordt er getraind?

De trainingen op dinsdag- en donderdagavond gaan door totdat we moeten stoppen vanwege de vervanging van het kunstgras. Deze datum kan vanaf half juni zijn, zodra de definitieve datum bekend is, zullen we dit laten weten. We kunnen dan ook aangeven wanneer we weer mogen starten met de trainingen.

 

Aankomst / vertrek

De poort zal paar minuten voor aanvang van de training opengaan, je kunt je fiets in de stalling plaatsen die op het gras bij Veld 1 zal zijn, scooters direct achter de poort op het gras. Er zal ook een routing worden aangegeven hoe je naar het veld gaat. Dit om zo ook te voorkomen dat we elkaar tegen komen. Er zal altijd iemand aanwezig zijn de toezicht houd en dat de afspraken worden nageleefd, dit is in ieders belang maar vooral dat van jezelf. Tevens wassen we voorafgaand aan de training de handen bij de ingang. Hiervoor zal desinfecteringsmiddel aanwezig zijn.

Hoe gezellig het ook is en hoe graag we elkaar allemaal weer willen zien en spreken, kom niet te vroeg en ga na de training direct naar huis, buiten de poort gelden nog steeds de regels van max 3 personen en op 1.5 mtr afstand. De parkeerplaats is openbaar terrein en daar mag en zal misschien ook gecontroleerd worden, zorg dat je geen boete krijgt.

 

Aanvang trainingen

We zullen er voor zorgen dat op moment dat de training begint de materialen op het veld klaar liggen. Je komt of zelf op de fiets / te voet of je laat je wegbrengen door een familielid.  Op de parkeerplaats is een Kiss & Ride zone ingericht. Zorg dat je omgekleed op het veld komt met ook je veldschoenen al aan. Zorg ook dat je thuis nog even naar het toilet bent geweest, de kantine / kleedlokalen en toiletten zijn en blijven gesloten.

Je kunt dus ook niet bij de kraan en dus zul je zelf een flesje drinken mee moeten nemen.

 

Onderlinge afstand

Omdat we diverse leeftijden in een team hebben, bepaalt in dit geval de oudste leeftijd wat de bepalingen zijn die RIVM en veiligheidsregio aangeven.

Onze A+B+C+D mag dus trainen met inachtneming van de 1.5 meter afstand, dus geen partijtjes of vaktraining maar bijvoorbeeld wel conditietraining, 1 op 1 koppelschieten etc.

Onze E-F mag dus gewoon trainen daarbij wel rekening houden met de trainers, er zal ook hier gekeken worden naar een passende training maar we hebben hier iets minder beperkingen.

 

Vriendjes / vriendinnetjes

Voorlopig zijn de trainingen alleen voor leden van NKV, dit omdat we dan ook de communicatie over de regels makkelijk kunnen delen. Dus geen vriendjes of vriendinnetjes meebrengen. We denken dat we op een later moment wel gaan toestaan dat de vriendjes en vriendinnetjes mee mogen, zodat we ze kunnen laten zien en ervaren hoe leuk korfballen is.

 

Uitleenmateriaal

Aangezien NKV al het materiaal ook uit de Hongerman heeft gehaald, hoeven we geen gebruik te maken van het materiaal dat is uitgeleend. Iedereen die iets geleend heeft, kan dat dus nog gebruiken voor de komende maanden om hard te oefenen.

 

Algemeen

We hebben erg veel zin in om weer aan de gang te gaan. Voornamelijk de jeugd is erg blij om weer wat versoepeling te krijgen. Laten we ons allen goed aan de richtlijnen houden, zodat we dit nog even kunnen volhouden. Heel veel plezier en goede gezondheid toegewenst.

 

 

NKV bestuur Overzicht