Bouwjaar 2020 voor NKV - Aankondiging vertrek Henri

Op woensdag 15 januari is het bericht gedeeld met NKV dat er gezocht zal worden naar een nieuwe voorzitter. Henri zal zijn taken neerleggen per 01 oktober 2020, maar de vereniging niet verlaten. Zoals duidelijk mag zijn, en ook duidelijk gecommuniceerd is op deze avond legt Henri zijn taak niet per direct neer. 

De vereniging is in onderhoud. Er wordt veel tijd besteed aan de voorgenomen verbouwing, de nieuwe kunstgrasvelden en de organisatie binnen de vereniging. Hierin is de rol van voorzitter belangrijk en de kennis van de huidige voorzitter onmisbaar. Er wordt door het bestuur al druk gebrainstormd over de invulling van een nieuwe voorzitter. Mocht u interesse hebben in de functie, mee willen brainstormen of iets anders willen betekenen voor het bestuur van NKV dan kunt u altijd mailen naar ....... of bestuursleden aanspreken. Ter aanvulling de mooie woorden van Henri vd Nieuwenhof van 15 januari:

BOUWJAAR 2020 voor NKV

Beste NKV leden en NKV volgers,

Het jaar 2020 kan naar mijn mening het best getypeerd worden als BOUWJAAR voor NKV. De vervanging van het kunstgras in combinatie met een aanpassing van het Hoofdveld staat gepland voor de zomer periode, de Asbestverwijdering in combinatie met de Renovatie inclusief Aanpassingen van het Clubhuis en Kleedkamers gaan in november 2020 van start. Maar daarnaast moeten we ook gewoon korfballen, plezier hebben en mogen we zeker de noodzakelijke versterking van het ledental en de verdere opbouw van de organisatie van NKV niet uit het oog verliezen.

“Genoeg te doen” hoor ik u denken en toch ga ik mijn functie als Voorzitter en Bestuurslid van NKV op de ALV van 30 september 2020 neerleggen. Nee, dat is niet een plotsklaps besluit, mijn medebestuursleden weten dat immers al sinds april 2019. Met een stevig fundament gelegd onder het Bestuur met de komst van Gonny, Christian en Pim, wordt het tijd dat NKV zich als vereniging verder gaat ontplooien.

De Jeugd heeft de toekomst en Gonny, Christian en Pim zijn middels hun kinderen nauw verbonden met de toekomst van NKV. Mijn toekomstige bijdrage zal zich vooral beperken tot vraagbaak en inzetbaar voor de zogenaamde “Hand en Span diensten” die ongetwijfeld links of rechts ingevuld moeten worden. Dat doe ik natuurlijk graag voor “Ons clubje”. Het is een weloverwogen keuze om mijn Bestuurstaken neer te leggen. In het kader van de persoonlijke redenen hiervoor, vraag ik u om begrip dat ik hier niet verder op in ga. Tenslotte; Ik ben trots op ons NKV en iedereen die een steentje bijdraagt aan de vereniging.

Zorg goed voor ons aller NKV!

Henri van den Nieuwenhof

Nuenen, 15 januari 2020.

Clubnieuws overzicht