Taakverdeling bestuur

Op de ALV van 25 september 2019 zijn Gonny v.d. Heiden, Christian Everhardus en Pim Kuijten  benoemd in het Bestuur van onze vereniging. Ook Marc v.d. Palen en Henri v.d. Nieuwenhof werden wederom benoemd.

Er is momenteel nog 1 vacature in het Bestuur welke wij snel hopen te kunnen invullen middels een zgn. kennismakingsjaar voor een aankomend Bestuurslid. 

In de voorbereidingen op de ALV heeft het Bestuur uiteraard ook over de taakverdeling gesproken en ondanks dat we nog 1 vacature in het Bestuur hebben zijn de verantwoordelijkheden duidelijk. Bijgevoegd vindt u uit bij het actuele Organogram voor het seizoen 2019/20 waarbij Henri waarnemend de taken behorende bij het Bestuurslid Accommodatie onder zijn hoede zal nemen.

Notulen
In de komende dagen zal Gonny de notulen van de ALV via de website publiceren. Zoal gebruikelijk zullen de op de website te publiceren notulen niet uitvoerig de Financiële stukken bevatten. Het Bestuur zal zich beperken tot een korte toelichting aangaande het Resultaat van het afgelopen verenigingsjaar. De complete set financiële stukken inclusief de balans van NKV kan altijd op verzoek bij Marc v.d. Palen worden ingezien.

Mochten er vragen zijn n.a.v. het Organogram aarzel dan niet om e-mail te sturen naar het bestuur of spreek ons direct aan.

Met vriendelijke groeten,

Gonny van der Heiden, Secretaris

Henri van den Nieuwenhof, voorzitter

 

Downloads:

Clubnieuws overzicht