Seizoen 2019/20 Laatste Nieuws

Op 7 september waren er alweer de eerste competitiewedstrijden voor het nieuwe seizoen. Er moet nog best het een en ander gebeuren om ons “Clubke” optimaal aan de start te krijgen, dus “Alle Hens Aan Dek”. Het bestuur vraagt aandacht en respect voor de volgende items:

1. Communicatie
Natuurlijk begrijpen wij allemaal het belang van Social Media en Whatsapp maar nog belangrijker is hoe we er mee om willen gaan. De wildgroei aan informele informatie wordt vooral door de Social Media en de onontbeerlijke Whatsapp groepen gevoed. Als vereniging hechten wij er waarde aan om nogmaals de volgende duidelijkheid te verschaffen:

Alle officiële informatie m.b.t. NKV, dus wedstrijdschema’s, trainingen et cetera, wordt tijdig op de NKV Website www.nkvkorfbal.nl gepubliceerd, de nieuwsbrief is daarvan een verlengde. Deze informatie is bindend, alle andere informatiebronnen worden NIET door het Bestuur of het KNKV ondersteund. Natuurlijk, binnen jullie teams en werkgroepen zijn Whatsapp oplossingen onontbeerlijk, maar dat heeft geen enkel bindend karakter. 

2. Wedstrijdschema
Het wedstrijdschema is een verantwoordelijkheid van ons wedstrijdsecretariaat. Chantal Messerschmidt en Laura Verbruggen zijn de ENIGE NKV’ers die wedstrijden kunnen verzetten. Indien een wedstrijd verzet moet worden dus ALTIJD vooraf met hen afstemmen en op hun OK wachten. Chantal en Laura plaatsen de aanpassingen ook direct na het OK van tegenstander, KNKV en scheidsrechter op de website. Chantal en Laura hebben een bindende stem in deze! Bij Last Minute mutaties kan het zijn dat de wedstrijd info op de website niet actueel, ik denk dat iedereen dat begrijpt!

3. Wie speelt op welk veld?
Om de problemen en discussies die we in het verleden ook gehad hebben omtrent “WIE SPEELT OP WELK VELD” heeft het bestuur besloten om de toewijzing van de speelvelden voor het seizoen 2019/20  te doen volgens de destijds met de Gemeente Nuenen gemaakte afspraken m.b.t. gelijkmatige verdeling over alle 3 de velden om slijtage zo gelijkmatig mogelijk aan te pakken en de levensduur op te rekken. Dit is destijds als voorwaarde gesteld om 3 kunstgrasvelden te krijgen. NKV zal de wedstrijden als volgt over de velden verdelen: 

  • Kangaroo: traint op zaterdag op Veld 1
  • D, E en F-teams: spelen altijd op veld 2 of 3, Uitzondering: als er geen veld is (alleen bij 3 wedstrijden met gelijk tijdstip) mag veld 1 gebruikt worden.
  • C, B en A-teams: spelen altijd op veld 2 of 3, Uitzondering: als er geen veld is (alleen bij 3 wedstrijden met gelijk tijdstip) mag veld 1 gebruikt worden.
  • NKV 3 en 4: spelen altijd op veld 2 of 3, Uitzondering: als er geen veld is (alleen bij 3 wedstrijden met gelijk tijdstip) mag veld 1 gebruikt worden.
  • NKV 1 en 2: spelen altijd op veld 1, Uitzondering: als veld 1 niet beschikbaar is wijkt NKV 2 uit naar veld 2 of 3.
  • Recreanten trainen op Veld 1 en waarborgen zelf een gelijkmatig verdeeld gebruik van het totale oppervlak.

Chantal en Laura zijn gevraagd strikt de hand aan het bovenstaande te willen houden.

Namens het Bestuur, 

Henri van den Nieuwenhof, voorzitter

Clubnieuws overzicht