Publicatie Statuten en Huishoudelijk Reglement

Zoals op de Algemene Ledenvergadering van 15 april 2019 is besloten willen wij u bij deze informeren dat de Statuten en het daarmee verbonden nieuwe Huishoudelijk Reglement op de Website achter de login zijn gepubliceerd.

Klik op deze link om naar de juiste pagina te worden geleid.

Zoals besloten op de ALV van 15 april 2019 zijn deze geldig vanaf 1 juli 2019 en komen alle eerdere versies automatisch te vervallen.

Onze excuses dat de publicatie niet eerder op de website is gekomen, vakantie was de oorzaak.

Vertrouwend u namens het Bestuur naar behoren geïnformeerd te hebben,

Henri van den Nieuwenhof, voorzitter

 

Clubnieuws overzicht