Publicatie Statuten en Huishoudelijk Reglement, geldig vanaf 1-7-2019

Zoals op de Algemene Ledenvergadering van 15 april 2019 is besloten zouden de nieuwe Statuten en het daarmee verbonden nieuwe Huishoudelijk Reglement, omstreeks 15 juni 2019 op de Website achter de login worden gepubliceerd.

Bij het passeren van de Statuten bij de notaris zijn Marc v.d. Palen en Henri van den Nieuwenhof er op gewezen dat het wettelijk is bepaald dat de Statuten geldig zijn vanaf het moment van het passeren van de stukken bij de notaris. Omdat het Bestuur van de ALV goedkeuring heeft gekregen dat de Statuten ingaan op 1-7-2019, de start van het verenigings- & boekjaar, hebben wij na controle van de voorbereide stukken bij de notaris een volmacht afgegeven om de stukken op 1-7-2019, de ingangsdatum, te passeren en bij de Kamer van Koophandel te deponeren.

Vanwege de wettelijke bepalingen is het helaas niet mogelijk de Statuten, zoals op de ALV besproken, nu te publiceren. In haar vergadering van 17 juni 2019 heeft het Bestuur daarom besloten om de conceptstukken zoals gebruikt voor de ALV van 15 april 2019 op de website ter inzage te laten staan, achter de login, (klik hier om deze in te zien) en kort nadat wij de officiële stukken van de Notaris hebben ontvangen deze op de website te publiceren en alle verouderde stukken te verwijderen van de NKV website.

Vertrouwend u namens het Bestuur naar behoren geïnformeerd te hebben,

Henri van den Nieuwenhof, voorzitter

Clubnieuws overzicht