Bestuursinfo april 2019

HANDTEKENINGEN GEZET BIJ NOTARIS MarksWachters

Clubhuis en Materiaalgebouw
Op 24 april 2019 om 16.00 uur hebben Marc van der Palen en Henri van den Nieuwenhof de overeenkomsten met de Gemeente Nuenen inzake de verwerving van het Clubhuisgebouw (met uitzondering van de Dames en Heren Kleedkamers) en het Materiaalgebouw ondertekend bij Notaris MarksWachters. Naast de overname is ook het recht van Opstal notarieel vastgelegd.

Erfpacht D/H Kleedkamers
Aansluitend hebben Marc en Henri de Erfpachtovereenkomst voor de Dames en Heren Kleedkamers met daarin inbegrepen het Recht van Opstal tussen NKV en de gemeente Nuenen met hun handtekening Notarieel bevestigd.

STATUTEN per 1 juli 2019
En alsof het nog niet genoeg was is aansluitend de volmacht aan Notariskantoor MarksWachters getekend om op 1-7-2019 de nieuwe statuten van NKV te laten passeren ondertekend. Deze volmacht is nodig omdat de Statuten op 1-7 ingaan en op de ingangsdatum notarieel dienen te worden bekrachtigd. Uiteraard e.e.a. zoals op de ALV van 15 april 2019 unaniem besloten. De nieuwe Statuten worden uiterlijk 10 juni 2019 op de website achter de login zichtbaar.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT per 1 juli 2019
Op de ALV van 15 april 2019 is ook het nieuwe Huishoudelijk Reglement per 1 juli 2019 goedgekeurd. Ook deze worden uiterlijk 10 juni 2019 op de website achter de login zichtbaar.

PRESENTATIES EN NOTULEN ALV’s van 3 en 15 april 2019
De gebruikte presentaties op de ALV's van 3 en 15 april 2019 zijn ook te vinden op de site, maar enkel nadat u ingelogd bent. Via deze link komt u bij de afgeschermde pagina waar de bijlagen te vinden zijn. De notulen zullen allereerst in de Bestuursvergadering van 13 mei 2019 worden besproken en kort daarna ook op de website terug te vinden.

Tenslotte
Voor het Bestuur is daarmee een formele periode van de afronding van de overeenkomsten met de Gemeente Nuenen ten einde gekomen. Ook het aanpassen van de Statuten en het Huishoudelijk is afgerond. Kortom: het vizier staat weer op KORFBAL.

Namens het Bestuur,

Henri van den Nieuwenhof, voorzitter

 

Clubnieuws overzicht