Ronde Tafel 23 januari 2019 goed bezocht en zeer constructief

U HEEFT WAT GEMIST ALS U ER NIET WAS! Zo'n 40 NKV'ers, Ouders, Trainers en andere geïnteresseerden hebben onder leiding van Christian Everhardus een zeer nuttige discussie gevoerd m.b.t. de uitgangspunten voor een nieuw Technische Beleid ingaande seizoen 2019-2020.

Aan de hand van een 4-tal confronterende stellingen ontlokte Christian interessante discussies, initiatieven, zienswijzen maar vooral ook werd binnen de 7 gespreksgroepen iedereen er van doordrongen dat NKV dringend aan een herziend technisch Beleid toe is. In de bijlagen de notulen en de per onderwerp en per gespreksgroep geopperde punten. De input zal nu in een o.l.v. Christian te vormen projectgroep de inhoud van het Nieuwe Technische Beleid gaan vormgeven wat dan in de komende ALV van 1 april 2019 aan de leden zal worden voorgelegd.

Het bestuur is Christian zeer erkentelijk voor zijn rol en inzet rondom deze Ronde Tafel.

Met vriendelijke NKV groeten,

Henri van den Nieuwenhof
Voorzitter

Downloads:

Clubnieuws overzicht