23-1-2019 Clubhuis NKV, daar moet je bij zijn!

Naar aanleiding van het door Hans Willems gedane voorstel op de laatste ALV is Christian Everhardus op verzoek van het Bestuur aan het werk gegaan met een inventarisatie van meningen, best-practice, communicatie en vooral betrokkenheid als het gaat om een Technisch Beleidsplan wat aansluit op NKV. 

Doe, denk en praat mee over NKV!

Christian zal op 23-1-2019 als Discussie-voorzitter de Ronde Tafel leiden en uiteraard rekenen wij op veel belangstelling en beter nog inbreng vanuit de volle breedte van NKV: spelende leden, ouders, technische staf,  supporters, kortom iedereen die zich bij NKV betrokken voelt. Uw inbreng is zeer belangrijk en wordt op prijs gesteld. De avond start op 23 januari om 19.30 uur in ons Clubhuis aan het Wettenseind.

Tijdens de jaarvergadering is er een voorstel gedaan door Hans Willems om een nieuw technisch beleid voor NKV vorm te geven waarin het vertrekpunt de ontwikkeling van de jeugd is en de jeugd dus ook centraal moet staan. De primaire verantwoordelijkheid van deze ontwikkeling, zou moeten komen te liggen bij de mensen die zich bezighouden met de jeugd (F t/m A).

Aan de hand van een aantal stellingen willen we ideeën bespreken die belangrijk zijn voor het geven van richting aan het beleid van NKV, vanaf onze allerkleinsten tot en met de selectie. Hoe worden deze ideeën gezien door de leden, maar zeker ook door de ouders van onze jeugd.

De conclusies van deze avond zullen gebruikt worden als basis van een technisch beleidsplan. Het plan wordt tijdens de ledenvergadering op 1 april 2019 gepresenteerd en zal na instemming tot uitvoering gebracht worden.

 Een aantal stellingen die we tijdens de rondetafel-sessie willen behandelen en waarover u alvast kunt nadenken zijn:

  • Hoe en door wie zou u geïnformeerd willen worden over bijvoorbeeld teamindelingen, trainingstijden, aanvragen van wisselspelers, enz..
  • Wil en kan de jongere jeugd (F/E/D) trainen tijdens de schoolvakanties?
  • Welke middelen, kennis en vaardigheden zouden de trainers en coaches moeten hebben om nog beter te kunnen presteren?
  • Hoe kan NKV de trainers en coaches beter begeleiden?
  • Hoe moet NKV omgaan met ‘selectie’ bij de jeugd? 

Mocht u zelf nog een stelling willen aandragen, laat het mij dan vooral even weten via een mail naar Christian Everhardus

Wij zien u graag op 23 januari om 19:30 in de NKV Kantine.

Christian Everhardus
Namens het Bestuur: Mark Swinkels (KTC) en Henri van den Nieuwenhof (voorzitter)

Clubnieuws overzicht