UITSTEL MAAR GEEN AFSTEL

Beste NKV’ers,

 

Zoals tijdens de toelichting op de vorderingen rondom Clubhuis 2.0 na afloop van de algemene Ledenvergadering van 26-9-2018 duidelijk was, kampen we met enige tegenslag als het gaat om het project Clubhuis 2.0.

Na de ALV is er intensief overleg geweest met zowel de Werkgroep Clubhuis 2.0, de Klankbordgroep Clubhuis 2.0, Penningmeester BOSN en binnen het Bestuur.

 

Zoals genoegzaam bij iedereen bekend kampen bouwkundige trajecten in heel Nederland met explosieve kostenstijgingen en capaciteitsproblemen. Ook NKV is hiervan niet gespaard gebleven. Omdat we geen solide onderbouwing van de diverse componenten hebben, denk hierbij aan financiën, uitvoerders, tijdsbestek en de officiële contracten met de Gemeente, heeft het Bestuur in haar vergadering van 9 oktober 2018 en in een ultiem overleg met de Klankbordgroep, vastgesteld dat het noodzakelijk is om de realisatie van Clubhuis 2.0 uit te stellen tot het najaar 2019. Deze beslissing heeft voor NKV geen onmiddellijke (financiële) consequenties.

 

Wij willen nadrukkelijk alle tot op heden betrokkenen hartelijk danken voor hun inzet, daar heeft het zeker niet aan gelegen!

 

Namens het Bestuur en met vriendelijke NKV groet,

H.R.G. van den Nieuwenhof, Voorzitter

Van het bestuur overzicht