Taakverdeling en initiatieven volgend op de Algemene Ledenvergadering

Beste NKV’ers,

Wij willen u een korte update, voorafgaand aan de notulen welke binnenkort op de website worden gepubliceerd, sturen m.b.t. de belangrijkste organisatorische wijzingen binnen NKV.

Bestuur
Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering van 26-9-2018 en de niet ingevulde vacatures is voorlopig voor de volgende taakverdeling binnen het Bestuur gekozen:

Penningmeester en waarnemend Secretaris: Marc van der Palen

Korfbal Technische Zaken, incl de taken van Luuk: Mark Swinkels

Facilitair en Clubhuis 2.0: Jan Arts, ongewijzigd t.o.v. afgelopen verenigingsjaar

Voorzitter en Communicatie: Henri van den Nieuwenhof

Vacatures: Het bestuur zoekt dringend invulling voor de volgende 3 vacatures: 1) Secretaris 2) Korfbal technische Zaken Senioren en A en 3) Ontwikkeling en Beleidsvisie

 

Diverse Projectgroepen volgend op voorstellen van Leden in de ALV:

Spelen op zaterdag: namens het Bestuur zal Mark Swinkels als voorzitter zitting nemen in deze projectgroep. Op de ALV heeft de indiener van het voorstel Hans Willems zich gemeld, de groep zal daarnaast vanuit de KTC met de wedstrijdsecretaris en vanuit de CWG met een lid worden aangevuld. Het is wenselijk dat deze Projectgroep nog met 1 persoon wordt aangevuld.

Korfbal Technische Organisatie: namens het Bestuur zal Mark Swinkels als voorzitter zitting nemen in deze projectgroep. Op de ALV heeft de indiener van het voorstel Hans Willems zich gemeld, de groep zal daarnaast vanuit de KTC met 2

leden, waarvan minimaal 1 als wedstrijdsecretaris, worden aangevuld. Na afloop van de ALV heeft Christian Everhardus zich voor deze Projectgroep gemeld.

Communicatie: namens het Bestuur zal, totdat er een nieuwe secretaris is, Henri van den Nieuwenhof het initiatief nemen om het thema Communicatie, zowel intern als extern NKV, de noodzakelijke impulsen te geven. Hiervoor wordt geen projectgroep gevormd maar zal er een richtlijn worden opgesteld in nauwe samenspraak met de diverse commissies en de Redactie en Webmasters van NKV.

 

Statuten en Reglementen: namens het bestuur zal Marc v.d. Palen het traject herziening van Statuten en Huishoudelijk Reglement van NKV nader uitwerken. Marc zal, op afroep, hiervoor contact opnemen met aanwezige deskundigheid binnen NKV.

 

Ronde Tafel
Het Bestuur is voornemens in januari 2019 de eerst volgende Ronde Tafel te organiseren. Thema en datum volgen uiteraard tijdig.

 

Namens het Bestuur en met vriendelijke NKV groet,
H.R.G. van den Nieuwenhof, Voorzitter

NKV bestuur overzicht