30 mei 2018 Ronde Tafel: Technisch Beleidsplan 2018/19 naar 2020/21, En Meer!

Graag nodigt het bestuur u allen uit voor alweer de 4e Ronde Tafel van dit seizoen.

Op 30 mei 2018 om 20.00 willen wij graag in het Clubhuis uw inbreng voor het Technische Beleidsplan 2018/19 tot en met 2020/21. Het vertrekpunt van de discussie zal zijn het technisch beleidsplan 2014 – 2018 zoals gepubliceerd op de website van NKV. 

 

Er is in de achterliggende jaren veel veranderd binnen NKV en in Korfballand. De leeftijdsopbouw van de vereniging staat onder druk en de in 2014 ingeslagen weg om meer energie (mensen en middelen) te besteden aan jeugd binnen NKV zal verder uitgebouwd moeten worden. Onvermijdelijk dus dat het niet alleen zal gaan om de Korfbal ambitie en de Korfbal doelstellingen van NKV maar ook om ledenwerving en ledenbehoud en het onontbeerlijke kader.

Dit hoofd bestandsdeel van de avond staat onder de leiding van Mark Swinkels en Luuk Messerschmidt.

En meer……………..

De werkgroep Clubhuis 2.0 zal op deze avond u ook bijpraten over de stand van zaken m.b.t. de voortgang van het project renovatie Clubhuis. Inmiddels is er een ontwerp van de plannen met daarin opgenomen zoveel mogelijk van de wensen zoals uitgesproken op 7 maart 2018, uiteraard zijn we benieuwd naar uw mening!

Jan Arts zal dit deel van de Ronde Tafel begeleiden. 

Graag tot woensdag 30 mei 2018 om 20.00 uur Clubhuis NKV:

Ronde Tafel: Technisch Beleidsplan 2018/19 --> 2020/21 en meer!

Namens het bestuur,

 

Henri van den Nieuwenhof, voorzitter

Clubnieuws overzicht