Marc van der Palen: Lid van Verdienste

Onder een luid instemmend applaus van de circa 50 aanwezigen is Marc van der Palen tijdens de Nieuwjaarsreceptie benoemd tot Lid van verdienste van NKV Korfbal.

Op het einde van zijn nieuwjaarsboodschap namens het bestuur, verraste voorzitter Henri van den Nieuwenhof een zichtbaar aangedane Marc van der Palen met zijn benoeming tot Lid van Verdienste. Marc, 27 jaar lid van NKV, vervult al 25 jaar diverse functies als vrijwilliger binnen NKV. Een korte opsomming van zijn vrijwilligers bijdragen van iemand die “Alle Dagen Heel Druk” is met zijn Cluppie: speler, trainer van de 3e selectie, scheidsrechter, clubhuis medewerker, algemeen reserve voor alle taken die andere laten liggen maar vooral al ruim 15 jaar penningmeester. Op toepasselijke wijze was de voorlopige oorkonde uitgeschreven op een papieren servetje en tevens goed voor een etentje “Bij Iet”, hem aangeboden door zijn collega bestuursleden.

Tekenend voor Marc is dat het servetje direct in de papierbak verdween en hij over wenste te gaan tot de orde van de dag. Met een vlammend betoog gaf hij aan dat lid zijn van een vereniging meer van je vraagt dan alleen trainen en spelen. Hij gaf aan dat hij nooit ook maar 1 speelminuut in NKV 1 heeft gehad, maar dat zijn (sportieve) carrière bij NKV nog lang niet ten einde is. Onder de tonen van “He is a jolly good fellow” werd deze ras NKV’er luid toegezongen door alle aanwezigen.

 

Namens het bestuur van NKV Korfbal,

 

Henri van den Nieuwenhof

Voorzitter

 

Bijlage: foto van de overhandiging van de oorkonde

Van het bestuur overzicht