2018: NKV zet in op de 3e helft

Allereerst wil ik u namens het bestuur van NKV u allen een Gezond en in alle opzichten succesvol 2018 toewensen. Dat u en de uwen hun doelstellingen mogen realiseren. 

Jammer dat Sandra, herstellende van wat fysiek ongemak, en Luuk onderweg terug van een korte vakantie, er nu niet bij zijn want als er iets is waar ik als voorzitter energie van krijg dan zijn het behalve uiteraard van de vele mooie NKV momenten zeker ook de daadkracht van mijn mede bestuursleden Sandra, MarC, MarK, Jan en sinds kort Luuk.

Het Voor elkaar + Met Elkaar = Voorelkaar is een solide uitgangspunt binnen het besttur en heeft gelukkig al aardig wat problemen, maar helaas niet alle, in een oplossing kunnen omzetten.

Aan het begin van 2018 willen wij niet te lang stilstaan bij de achterliggende periode, we kijken graag even vooruit.

Achterom kijkend de volgende korte impressie: het bestuur is aan het verenigingsjaar begonnen met 4 belangrijke speerpunten:

1: Ledenbehoud en ledenwerving: 200 /100. Momenteel noteren we een bescheiden groei van het ledental, de contributie inkomsten zijn beter dan begroot!

2: Ouders en Leden activeren: vereniging = participeren! On Going proces met gelukkig positieve resultaten ook al zijn we er nog niet en laten wij soms wel eens een steekje vallen.

3: Korfbal technisch zo hoog mogelijk spelen. Op het veld lukt het ons beter dan in de zaal, het lijkt voor veel leeftijdscategorieën een overgangsjaar te zijn. Maar na zaaien komt oogsten, dus: Keep Going! Overigens realiseren wij ons goed dat het Breedte Korfbal zoals NKV 4 dit nu ervaart geen toekomst perspectief kan hebben.

4: Minder = Meer. De prioriteiten staan vooral op het functioneren van de vereniging. We zijn minder breed maar meer zichtbaar. Kortom: well on the way.

2018 het jaar van de 3e helft

Karakteristiek voor NKV is de gemoedelijke sfeer en de gezelligheid die de vereniging uitstraalt. Belangrijk onderdeel daarvan is de kwaliteit van de

3e helft: alles wat niet met korfbal van doen heeft. De NKV 3e helft is aan verandering onderhevig. De maatschappij veranderd, Nuenen zal niet zelfstandig blijven, de bevolkingssamenstelling veranderd en Korfbal veranderd. Over de Hongerman kan ik kort zijn: vooralsnog Business as Usual. De gemeente houdt ons goed op de hoogte en het collectief Binnensport verenigingen Hongerman heeft haar rug gerecht en wordt als gesprekspartner erg gewaardeerd.

 Voor NKV is de 3e helft TOP PRIORITEIT

Goed voorbeeld van de 3e helft is onze groep recreanten. Veel NKV’ers vinden daar hun stekkie na hun actieve korfbal carrière. De groep doet minder aan korfbal maar is meer aanwezig dan ooit met diverse activiteiten. Door de vergrijzing van de samenleving zal ook NKV hier zich moeten aanpassen en haar aanbod moten afstemmen op waar de vereniging om vraagt. Zaken als Balletje gooien met Oud Leden, Rik-avonden, Onderhoud van de accommodatie, Organiseren van evenementen, Gastheer zijn voor andere verenigingen binnen het Nuenense enzovoort gaan belangrijk worden.

 Ook een ander gedeelte van onze 3e helft is aan verandering toe: het clubhuis. Op 16 januari hebben Jan Arts en ik een belangrijk gesprek met wethouder Pernot over de renovatie van het Clubhuis. We willen dan piketpaaltjes slaan om vervolgens in de Ronde Tafel van 7 maart 2018 met iedereen van gedachte te wisselen en komen tot een Masterplan waarmee NKV de komende 25 jaar vooruit kan. De 3e helft van onze locatie Wettenseind: in 1979 zijn we hier naartoe verhuisd. In 2007 hebben we Kunstgras gelegd en in 2018 willen we innoverend renoveren gelet op de toekomst van NKV en Korfbal. Minder = Meer zal hier zeker ook belangrijk zijn. Alles kunnen we zeker niet realiseren maar door de focus te leggen op Meerwaarde moet het ons lukken een Duurzaam fundament onder onze accommodatie te leggen. Een goed voorbeeld: loop eens binnen in het verbouwde clubhuis van EMK………..!

Recreatieve 3e helftToen ik een tiental jaren geleden samen met Jan van de Brink het genoegen had de A1 onder onze hoede te hebben waren Jan en ik het over een ding snel eens: NKV hoeft geen TOP Korfbal te spelen maar wil wel een TOP omgeving aanbieden zodat iedereen naast zijn drukke leventje relaxt binnen een vereniging zijn ding kan doen.

Dat DING kan sporten, organiseren maar ook presteren zijn. Gekscherend laat ik mij wel eens ontvallen dat NKV toB korfbal speelt op een toP accommodatie. Daar moeten we vooral trots op zijn. Die accommodatie omvat meer dan de velden en het clubhuis. Het aller belangrijkste op en rond de accommodatie zijn de NKV’ers.  En dan zijn we weer terug bij het uitgangspunt:

Voor Elkaar + Met Elkaar = Voorelkaar!

 Met dat in gedachten wil het bestuur u allen een in alle opzichten geslaagd 2018 toewensen. PROOST!

 Namens het bestuur,

 

Henri van den Nieuwenhof

Voorzitter

 

 

Clubnieuws overzicht