HONGERMAN 2.0

Op 5-2-2018 heeft de Raad van Nuenen ingestemd met NIEUWBOUW ter vervanging van de huidige Hongerman.

Lees meer

2018: NKV zet in op de 3e helft

Allereerst wil ik u namens het bestuur van NKV u allen een Gezond en in alle opzichten succesvol 2018 toewensen. Dat u en de uwen hun doelstellingen mogen realiseren. 

Lees meer
Luuk

Aanvulling bestuur: Luuk Messerschmidt

Het bestuur is verheugd om te kunnen melden dat Luuk Messerschmidt zich bereid heeft gevonden om het bestuur van N.K.V. te ondersteunen. Officieel zal hij tijdens de komende Algemene Ledenvergadering worden benoemd, maar tot aan die vergadering zal hij al meedraaien en zijn taken vervullen.

Lees meer
Welkom

Van de bestuurstafel.......

Het seizoen is weer begonnen. Inmiddels is de eerste competitieronde van 2017/2018 gespeeld met wisselend succes. Het bestuur is ook terug van zomerreces. Daarom hierbij de eerste "van de bestuurstafel..................."   

Lees meer